Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

 

Nawigacja

O nas Żywienie Dekoracje świąteczne Dekoracje- wielkanoc i wiosna Dekoracje-lato. Balony do nieba

Świetlica

O nas

 
 
                                

 

                                                  

 

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę oraz odpowiednie warunki do zabawy i odpoczynku. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają możliwość udziału w zajęciach plastycznych, muzycznych, przyrodniczych, czytelniczych i sportowych. Dają im one sposobność przeżycia przyjemnych emocji, kształtowania kreatywnego myślenia, aktywności twórczej oraz rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

W miarę możliwości wychowawcy świetlicy podejmują działania reedukacyjne i pomagają w odrabianiu prac domowych.
       
Głównym celem pracy świetlicy jest: zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji, sukcesu, uznania i kontaktów społecznych.           

        

 

 

 

	 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
im.św Stanisława Kostki w RYBNIKU

 

1.     W pierwszej kolejności do świetlicy zapisywani będą:

Ø     Uczniowie klas I- III rodziców (opiekunów) pracujących,
a następnie:

Ø     Uczniowie dojeżdżający i dowożeni

Ø     Uczniowie z rodzin niepełnych i zastępczych

Ø     Pozostali uczniowie rodziców (opiekunów) pracujących

2.     Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest:

Ø     Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (opiekunów)

Ø     Wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia

3.     Świetlica zapewnia uczniom:

Ø     Opiekę

Ø     Pomoc w nauce (w miarę możliwości)

Ø     Zajęcia kulturalne

Ø     Zabawy sportowe

Ø     Wypoczynek i rozrywkę

Ø     Możliwość korzystania z posiłków (obiady)

4.    Uczeń ma obowiązek:

Ø     Przestrzegania regulaminu

Ø     Przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Ø     Poszanowania dobra wspólnego

Ø     Dbania o ład i porządek

Ø     Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się

Ø     Niezwłocznego zgłaszania wychowawcom uszkodzeń sprzętów, gier i zabawek

Ø     Pozostawiania okryć wierzchnich w szatni

Ø     Noszenia obuwia zmiennego

Ø     Wykonywania poleceń wychowawców

5.    Zasady korzystania z posiłków (obiady):

Ø     Zapisy przyjmowane są przez intendentkę szkolną

Ø     Koszt jednego posiłku wynosi 3,50 zł

Ø     Odpłatność za posiłki regulować należy
w nieprzekraczalnym terminie, do 17- go każdego miesiąca

Ø     Podstawą zwrotu kosztów niewykorzystanych posiłków jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia w szkole

Ø     Kuchnia nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos

6.     Świetlica jest czynna w godzinach: 

          poniedziałek od 700-800 , od  1100- 1630

          wtorek          od 700-800 , od  1100- 1630

          środa            od 700-800 , od  1100-  1630

          czwartek      od  700   -  1630

          piątek           od 700-800 , od  1100-  1630

 

 

                                                                                  

 

 

Opiekę nad uczniami sprawują:

mgr Katarzyna Frelich

mgr Aleksandra Ustapiuk

mgr Mirosława Zimończyk