Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

 

Nawigacja

Cel projektu Regulamin Harmonogram kwartalny Logotypy Link do strony projektu

Szkoła dobr. pomysłów

Cel projektu

 

 

            Szkoła Dobrych Pomysłów to projekt wdrażania w życie nowych metod i form pracy aby poszerzyć  horyzonty myślowe uczniów. W  projekcie tym uczestniczy 26  rybnickich szkół.

W ramach tego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Należą do nich:

a) zajęcia matematyczno-przyrodnicze,

b) zajęcia z języka angielskiego,

c) zajęcia komputerowe,

d) motywacyjne,

e) zintegrowane.

Prócz wyżej wymienionych zajęć uczniowie uczestniczą w  Weekendowym Uniwersytecie Ucznia, Festiwalu  Nauki,  Animacjach lokalnych.

Dla rodziców zorganizowano Akademię Rodziców, w ramach której odbędą się spotkania z psychologiem, który pomoże   rozwiązać  problemy wychowawcze, udzieli skutecznych porad w zakresie współpracy między szkołą a rodzicami.

Budżet projektu pozwala również zorganizować wycieczki dla uczniów, prelekcje, wizyty studyjne zgodnie z opracowanym Programem Rozwoju Szkół. Materiały zakupione do zajęć  wpływają na ich atrakcyjność  i pomysłowość.

Projekt „Szkoła Dobrych Pomysłów„ nastawiony jest na poszerzenie oferty zajęć dla uczniów, poszerzenie horyzontów myślowych oraz współpracę z lokalnym środowiskiem kulturalno-oświatowym.